Personeelsmanagement, HR advies, Werving & selectie

HR voor MKB

Kleinere organisaties hebben meestal geen medewerker in dienst die zich specifiek met personeelszaken bezighoudt. Personele kwesties worden er ´even´ door iemand bij gedaan. Er is geen structuur en een duidelijk personeelsbeleid ontbreekt. Bij grotere organisaties is het beleid meestal wel uitgestippeld, maar ontbreekt het soms aan tijd om het op te volgen.
 
Complexe wetten, regels, cao´s en de huidige economische situatie vragen om een professioneel en gedegen personeelsbeleid. Wij kunnen u helpen uw personeelsbeleid, inclusief reglementen en procedures, vorm te geven en uit te voeren.
 
Wij zijn u op het gebied van HRM zodanig van dienst, dat u zich weer bezig kunt houden met waar u als ondernemer goed in bent, ondernemen!
 
Wilt u een adequaat personeelsbeleid laten ontwikkelen en uitvoeren? Via Gardenier HRM kunt u een personeelsfunctionaris inhuren die ter plekke, in overleg met u, aan de slag gaat. Dit kan een of meerdere dagdelen zijn, voor een korte of langere periode, afhankelijk van uw wensen.
 

Voordeel voor u: variabele en dus beheersbare kosten enerzijds en directe opbrengsten door praktische oplossingen anderzijds. Gardenier HRM Support kan het volgende voor u doen:

 • Personeelsbeleid ontwikkelen
 • Organisatieschema's maken,
 • Functieomschrijvingen formuleren
 • Functiewaardering en beloning formuleren
 • Toepassing arbeidsvoorwaarden, cao- en personeelsregelingen,
 • Selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers,
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen,
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Adviseren over opleiding en loopbaanplanning
 • Ziekteverzuimmanagement
 • Arbeidsomstandigheden formuleren, controleren,
 • Personeelsbeheer en aanleggen personeelsdossiers
 • Begeleiding bij ontslagprocedures
Uw medewerkers zijn de kern van uw organisatie. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het succes van uw onderneming en bepalen in hoge mate de toekomst van uw organisatie. Daarom is goed personeelsbeleid van strategisch belang voor uw bedrijf.