Personeelsmanagement, HR advies, Werving & selectie

HRM SUPPORT

Gardenier HRM Support adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een goed personeelsbeleid. Wij stemmen onze werkwijze af op uw specifieke vraag of probleemstelling en uw onderneming. U kunt zelfs een personeelsfunctionaris inhuren die ter plekke, in overleg met u, aan de slag gaat. Dit kan een of meerdere dagdelen zijn en voor een korte of langere periode, afhankelijk van uw wensen.

Om een goed beeld te krijgen, doorlopen wij de volgende stappen:
 • Oriënterend gesprek
  Na het eerste telefonische contact maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Doel: kennismaken en vaststellen wat de specifieke vraag en/of probleemstelling is. Samen doorlopen we vervolgens de HRM Quickscan. Aan de hand van deze scan krijgt u een helder beeld van de status van uw huidige personeelsbeleid en eventuele verbeterpunten.
 • Offerte
  Na het oriënterende gesprek en de HRM QuickScan stellen wij de offerte op. De offerte geeft beide partijen helderheid over de inhoud en de duur van de opdracht en de kosten die eraan verbonden zijn.
 • Tussentijdse evaluatie
  Gedurende de opdracht vinden er één of meerdere tussentijdse evaluaties plaats. Tijdens deze evaluaties zitten we samen om tafel en bespreken we de voortgang van de opdracht, eventuele bijsturingen, de samenwerking en het tot dusver behaalde resultaat.
 • Eindevaluatie
  Aan het einde van de opdracht volgt de eindevaluatie. Samen met u bespreken we of de opdracht en doelstellingen behaald zijn en of eventuele periodieke voortgangsgesprekken wenselijk zijn.
Kortom, onze werkwijze kenmerkt zich door een heldere en transparante dienstverlening. Dit houdt in dat u van te voren weet wat u van ons mag verwachten. Wij streven in alle gevallen naar openheid en duidelijkheid, ook op het gebied van de kosten. Op die manier weet u precies waar u aan toe bent en komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.